Ankilozan Spondilit hastalığına Pilates iyi gelir mi? | Bia Life Studio

Pilates’in sıklıkla tercih edilen bir egzersiz yöntemi olarak günümüz koşullarında bedensel, zihinsel ve ruhsal, çok sayıda önemli kazanım sağladığı bilinmektedir. Peki Ankilozan Spondilit hastalığına Pilates iyi gelir mi? Bu soruya dair merak ettiğiniz ayrıntıları yazımızda ele almaya çalışacağız.

Ankilozan Spondilit (AS) Nedir?

Ankilozan Spondilit (AS), hastalarda ağrı ve fonksiyonel kısıtlılık nedeniyle, çalışma, eğitim ve sosyal hayat gibi günlük yaşam aktivitelerinde ciddi zorluklara yol açan, omurga romatizması olarak da bilinen bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor.

Ankilozan Spondilit (AS), kronik inflamatuar romatizmal bozukluk olarak bilinen Spondiloartropati (SpA) grubunun bir üyesidir.

AS, başlıca sakroiliak eklemleri ve omurgayı tutan, nedeni tam olarak bilinmeyen, sistemik, kronik ve inflamatuar romatizmal bir hastalıktır.

Tipik olarak, omurganın omurları iltihaplanır ve kronik ağrı ve rahatsızlığa neden olur. Daha şiddetli vakalarda, bu iltihaplanma omurgada yeni kemik oluşumuna yol açarak omurganın sabit, hareketsiz bir pozisyonda kaynaşmasına ve öne eğik bir duruşa neden olabilir.

Tedavi edilmeden bırakılırsa, omurga eklemlerinin iltihabı, çevredeki yapıların yanı sıra bağların kıkırdak ve fibröz dokusunu kademeli olarak yok edecek ve tam anlamıyla kemikle değiştirecektir.

Hastalığın döngüsel bir süreci olduğu bilinmektedir. Hastalığın erken teşhisi ve agresif tedavi ile bu döngünün kesintiye uğratılması, spinal füzyonun neden olduğu hareketsizliği ve kambur postürü önleyebilir.

AS’nin etkileri omurga ile sınırlı değildir. Genellikle kalça ve bel bölgesinde tutulum gözlenmekle birlikte,  AS’li hastalar, omuzlar, dizler, dirsekler ve ayaklar gibi diğer eklemlerde ağrı ve iltihap yaşayabilir. Ankilozan Spondilit (AS), ayrıca akciğerleri, gözleri, bağırsakları ve nadir durumlarda kalbi de etkileyebilir.

Hastalık tipik olarak ergenlik döneminde ve genç yetişkinlikte başlar; 45 yaşından sonra görülmesi ise nadirdir.

Yapılan çalışmalar göz önüne alındığında, AS prevalansının global olarak %0,1 ile %1,4 arasında olduğu düşünülmektedir. Türkiye’de ise bu rakam %0,5 civarıdır.

Ankilozan Spondilit Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

AS hastalarının yaklaşık dörtte üçü bir tür kronik inflamatuar bel ağrısı yaşar. Bilim adamları, iltihaplanma sürecine dahil olan hücrelerin, sırt/bel kemiklerini çevreleyen sinirleri uyaran ve ağrı hissi yaratan kimyasallar salgıladığını varsayıyorlar.

Başlangıçta ağrı donuk ve aralıklıdır. Zamanla ağrı daha kalıcı hale gelir ve bazen kalça bölgesinde veya spinöz çıkıntılarda lokalize olur. Sert bir yüzeye oturduğunuz noktada pelviste de meydana gelebilir. Bu ağrının özelliklerinden biri, hareketsizlik dönemlerinde daha kötü hissettirme eğiliminde olmasıdır – örneğin geceleri yatakta veya uzun bir süre sandalyede oturduktan sonra. Egzersiz veya fiziksel aktivite ile  ağrı bir miktar hafifler. Bu özellikler, doktorların “iltihaplı bel ağrısı” olarak adlandırdığı özelliklerdir ve bunlar AS tanısı için ipuçları olarak kullanılabilir.

AS’li hastalarda inflamatuar bel ağrısının tipik özellikleri şunları içerir:

  • Ağrının başlangıcında daha genç yaş
  • Omurga veya kalçada ağrı ve sabah erken saatlerde sertlik/tutukluk
  • Egzersiz veya diğer fiziksel aktivitelerle iyileşme
  • Kademeli, sinsi başlangıç
  • 3 aydan uzun semptom süresi
  • Omurga hareketliliğinin ve derin nefes almanın kısıtlanması
  • Ağrı nedeniyle uyumakta zorluk
  • Sakroiliit veya ankilozun radyografik (X-ışını) kanıtı
  • Bel ağrısı nedeniyle gece uyanma

Zamanla (genellikle yıl cinsinden ölçülür), AS’nin ilerleyici doğası, lomber omurganın düzleşmesine neden olarak lomber omurganın normal içe doğru eğrisinin (lomber lordoz olarak adlandırılır) kaybına ve diğer yönde belin eğrilmesi, daha yaygın olarak kambur olarak bilinen bir durum olan omurga kifozuna neden olur.

Ankilozan Spondilitin Diğer Belirtileri

AS’nin BİRİNCİL hedefi kas-iskelet sistemi iken, etkileri sadece kas-iskelet sistemi ile sınırlı değildir. AS’nin tahrip edici etkilerine maruz kalan diğer organ sistemleri arasında göz (oftalmolojik), kalp (kardiyovasküler), akciğerler (pulmoner), böbrek (renal), genitoüriner sistem (üreme organları ve üriner sistem), sinirler (nörolojik ) ve bağırsak (gastrointestinal) yer alır.

Belirtilenlerin dışında, AS hastalarında yorgunluk, depresyon-anksiyete ve uyku bozukluklarının yaygın olarak görüldüğü bilinmektedir.

Ankilozan Spondilit ve Egzersiz Yapmanın Önemi

AS’nin non-farmakolojik tedavisinin temelini, egzersiz oluşturmaktadır. Egzersizin, omurga esnekliğini ve mobilitesini koruyarak, eklem hareketliliğine yardımcı olarak, postural deformiteleri önleyerek, kas gücünü ve dayanıklılığını artırarak ve ağrıyı azaltarak AS tedavisine önemli ölçüde katkıda bulunduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra kardiyovasküler risk oranının azaltılmasında, tip 2 diyabet, osteoporoz, obezite, bazı kanserler gibi hastalık sürecine olumsuz etki edecek durumların önlenmesinde ve solunum fonksiyonları ile depresyon semptomlarını iyileştirilmesinde de büyük role sahiptir.

AS’li hastalarda düzenli olarak uygulanması gereken egzersiz programlarına hastalığın erken ya da geç veya aktif ya da stabil dönemi gözetilmeksizin tanı alınmasını takiben başlanmalı ve yaşam boyu devam ettirilmelidir.

Duruma uygun egzersiz seviyeleri ağrıyı ve sertliği azaltmada  yardımcı olabilir. Ancak egzersiz yapmanın tek nedeni ağrıyı hafifletmek değildir. AS ile ilişkili artrit ve diğer koşullar hareket kabiliyetini ve esnekliği sınırlayabilir. Egzersiz, hastalığın neden olabileceği bazı fiziksel kısıtlamaları ortadan kaldırarak buna da yardımcı olabilir. Egzersiz, birçok sağlık faydasına katkıda bulunabilir; esnekliği korumaya, ağrı ve sertliği azaltmaya yardımcı olabilir.

Sizin için neyin uygun olduğunu belirlemek için bir egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmak önemlidir.

Ankilozan Spondilit Tedavisinde Pilatesin Etkisi

Sağlıklı erişkinlerde Pilates egzersizlerinin esnekliği, dinamik dengeyi ve kas enduransını artırdığı gözlenmlenmektedir.

Literatürde Pilates egzersizlerinin pek çok hastalık grubunda giderek artan bir ivmede araştırıldığı görülmektedir. Pilates egzersizlerinin rehabilitasyon alanında etkilerini araştıran çalışmalarda, bel ağrısı, AS, multipl skleroz (MS), postmenopozal osteoporoz, fonksiyonel skolyoz, hipertansiyon ve kronik boyun ağrısı durumlarında, olumlu sonuçları göz önüne alındığında Pilates egzersizlerinin hastalık durumları üzerindeki etkinliğinin araştırmaya değer bir alan olduğunu vurgulanmıştır.

Pilates egzersiz eğitiminin AS’li hastalarda etkinliğini araştıran çalışmalarda, pilates egzersiz grubunun fiziksel kapasitede anlamlı iyileşmeler gösterdiği bildirilmiş ve bu egzersiz modeli AS’li hastalar için etkili ve güvenilir olarak tavsiye edilmiştir.*

Son yıllarda popülerlik kazanan Pilates, ağrının hem fiziksel hem de zihinsel yönlerini çekirdek güçlendirme, esneklik ve gevşeme ile ele alan bir zihin-beden egzersizi yöntemidir.

Pilates yöntemi omurgaya öncelik verir ve AS tedavisinin temel hedefleri olduğu aşikar kontrollü hareket, duruş ve solunum fonksiyonlarını geliştirmeye odaklanır.

Pilates yönteminin kurucusu Joseph Pilates, sertleşmiş bir omurganın insanları daha yaşlı hissettirdiğine inanıyordu ve ekstremiteler iyi durumda olsa bile, vücudun merkezi olan omurgayı rahatça kontrol edemedikçe veya hareket ettirmedikçe, bunların istenen şekilde çalışmayacağına inanıyordu.

Pilates tekniğinin özünde, vücudu aynı anda güçlendirmek ve uzatmak ve aynı zamanda üzerinde tam kontrol sağlamak vardır.

pilates yöntemi - sevda mutlu

Nitelikli bir şekilde uygulanan Pilates egzersizleri Ankilozan Spondilit hastalarının günlük hayatlarını kolaylaştırmaktadır. Böylece ağrı şikayetlerinde belirgin bir düzeyde azalma da gözlenmektedir.

Burada dikkat edilmesi gerekli olan öncelikle doktorunuza danışmanız, size uygun egzersiz seviyesi için tavsiyesini almanız ve mutlaka alanında uzman olan bir eğitmen ve/veya ekipten destek almanızdır.

Bia Life Studio’da Pilates egzersizleri, AS hastalığına yönelik olarak uyarlanmakta ve her birey için kendi limitleri dahilinde egzersiz programları oluşturulmaktadır.

*AS’li hastalarda Pilates ve diğer egzersiz yöntemlerinin etkinliğinin araştırıldığı pekçok akademik araştırma bulunmaktadır. Egzersiz yöntemi olarak sadece Pilatesin uygulandığı araştırmalara ve ortaya çıkan bulgulara örnek, aşağıdaki tabloda görülebilir.

 

Yazar, Yıl Makale İsmi Çalışma Sonuçları
Rodríguez-López et al., 2019 One Year of Pilates training for Ankylosing Spondylitis: A Pilot Study Bu pilot çalışmayı tamamlayan AS hastalarında kaydedilen fiziksel ve fonksiyonel kapasitedeki iyileşmeler, Pilates eğitiminin daha fazla araştırmayı gerektiren terapötik bir seçenek olduğunu göstermektedir.
Oskay et al., 2018 Effect of clinical Pilates training on the fear of movement in patients with Ankylosing Spondylitis Bu çalışmanın sonuçları, 6 haftalık süpervize modifiye Pilates egzersiz programının Ankilozan Spondilitli hastalarda klinik semptomları iyileştirdiğini göstermiştir. Ayrıca, hastalar bu egzersiz yönteminden yaşam kalitesi, depresyon ve hareket korkusu (kinesiofobi) açısından önemli ölçüde faydalandılar.
Martínez-Pubil et al., 2017 Fisioterapia basada en el Método Pilates en pacientes con Espondilitis Anquilosante (EA) Denetimli Pilates temelli fizyoterapi programına tabi tutulan hastalar, evde geleneksel egzersiz yapan hastalara kıyasla daha iyi omurga hareketliliği ve fonksiyonel kapasite gösterdi.
Altan et al., 2012 Effect of Pilates training on people with Ankylosing Spondylitis AS hastalarında fiziksel kapasitenin artırılmasında etkili ve güvenli bir yöntem olarak Pilates egzersizlerini öneriyoruz. Çalışmamız AS tedavisinde Pilates yönteminin rolünü araştırmak için tasarlanmış ilk klinik çalışmadır.

 

*** Bu makaledeki bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Tıbbi öneri teşkil etmez, tıbbi öneri yerine geçmez. Tıbbi teşhis veya tedavi konusunda bir doktora danışmalısınız.
*** İşbu internet sitesindeki tüm makale, bilgi ve belgeler genel bilgilendirme amaçlı olup, ticari amaç güdülmeksizin hazırlanmıştır. İşbu internet sitesinde yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlere ilişkin herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul edilmemektedir.

 

Bir önceki yazımız olan Güçlü, Sağlam ve Ağrısız Omuzlar için Neler Yapılabilir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

×

Merhaba!

Bize WhatsApp üzerinden tüm soru, görüş ve önerilerini iletebilirsin. Hemen tıkla ve sohbete başla!

× WhatsApp İletişim