Pilates Kitabı Önerileri | Bia Life Studio
pilates kitabı önerileri

Pilates Yöntemi: Sevda Mutlu

 

pilates yöntemi kitabı

Pilates Yöntemi

Pilates yöntemini geliştiren Joseph Pilates’in hayatı, yöntemin tarihsel seyri, amacı ve esasının yanında Pilates cihazları ve mat egzersizlerine değinen bu çalışma, Türkçe olarak ilk defa yayımlanan bir rehber kitaptır.

Bugün Pilates, dünya çapında milyonlarca insanın icra ettiği bir fenomen hâline geldi. Pilates yöntemi
egzersizlerde modifikasyonlar ve çeşitlemelerin yanında genel zindelik amaçlı pratik edilmekle birlikte,
rehabilitasyon için de yaygın olarak kullanılıyor.

Bu yöntemin kaynak noktasının, hedefinin ve orijinal felsefesinin doğru bir şekilde bilinmesi sonraki
nesillere doğru aktarılması bağlamında önemlidir. Aksi hâlde, derinlemesine bilginin yokluğunda Pilates
başka bir “fitness trendi” olmanın dışına çıkamaz

Joseph Pilates, yöntemi, ekipmanı ve geliştirdiği egzersiz hakkında kapsamlı ve birleşik bir anlayışa sahipti.

Pilates’in hedefi, yalnızca vücudu yaşam için zinde tutmayı amaçlayan makinelerin ve egzersizlerin geliştirilmesi değildi. Beklentisi yöntemin daha ziyade bir yaşam tarzı olarak uyarlanmasıydı. Pilates’in, çoğunlukla diğer yöntemlerle aynı olan salt egzersizlerin dışına çıkan yöntemini özgün ve olduğu gibi kılansa metodolojisidir.

Altı bölüme ayrılan bu kitapla yöntemin arkasındaki kişi, düşünce ve yaratımlar hakkında fikir verilmek istenmiştir.

İlk bölümde, günümüze kadar ortaya çıkan kanıtlanabilir bilgiler ışığında Joseph Pilates’in hayatı ve yarattığı yöntemin tarihsel seyri ele alınmaktadır.

İkinci bölüm, Birinci Nesil Eğitmenlere ayrılmıştır. Birinci Nesil Eğitmenlerin, yöntemi ilk benimseyenler olarak, doğrudan Joseph Pilates’le çalışmaları, yöntemi canlı tutmaları ve günümüze ulaşmasındaki katkılarından dolayı kim olduklarını bilmek önemlidir.

Üçüncü bölümde, yöntemin tanımı sadece Joseph Pilates’in ifadelerine dayanılarak yapılmakta ve dördüncü bölümde amacı ve esası anlatılmaktadır.

Beşinci bölüm, şimdiye kadar bilinen, Joseph Pilates’in geliştirdiği -Universal Reformer, Cadillac, Wunda Chair, Electric Chair, Ladder Barrel, Spine Corrector, Magic Circle vs.- tüm cihazların tanıtımına ayrılmıştır.

Altıncı bölüm, Joseph Pilates tarafından oluşturulan ve tanımlanan mat egzersizlerini kapsamaktadır. Bu egzersizler ilave ve değişiklik yapılmadan, Joseph Pilates tarafından öğretilenlerle aynıdır.

Bu kitap, Pilates’in vefatından sonra geliştirilen ve farklı ekollerin doğmasına yol açan farklı yorumları kapsamamakla beraber bu ekollerin mevcut herhangi bir görüşüne temellendirilmemiştir. İçerik, yöntemin sadece özgün hâline dayanmaktadır.

Türünün ilk örneği olan bu kitap, Pilates yöntemini uygulamak veya pratik etmek isteyenlere; Pilates yöntemi hakkında daha fazlasını bilmek isteyenlere; bu alanda araştırma yapanlara birinci elden bilgi sağlamak, Pilates eğitmenlerine rehberlik etmek ve temel oluşturmak amacıyla, aynı zamanda ülkemizde Türkçe olarak yayımlanan ilk kitaptır.

Bu kitabın Joseph Pilates’in vizyonunun kapsamını yansıtmaya yardımcı olacağını ve bizlere bıraktığı bu çok değerli mirasın doğru şekilde yayılıp devam ettirilmesi anlamında hakkını vereceğini umuyorum. – Sevda Mutlu

Pilates Yöntemi kitabını satın almak için;

×

Merhaba!

Bize WhatsApp üzerinden tüm soru, görüş ve önerilerini iletebilirsin. Hemen tıkla ve sohbete başla!

× WhatsApp İletişim